Executive Team

Position:   Home > Executive Team  
您现在的位置:    首页  >   Executive Team  

ICAP2023 President

 • GUOXIANG ZHAO
  GUOXIANG ZHAO
  Henan Normal University, China

Co-President

 • YANJIE SU
  YANJIE SU
  Peking University, China

Secretary General

 • XIANGHONG SUN
  XIANGHONG SUN

Deputy Secretary General

 • RICHU WANG
  RICHU WANG
 • SIRUI WANG
  SIRUI WANG

Organizing Committee Chair

 • XUN LIU
  XUN LIU

Organizing Committee Vice Chair

 • DUAN HUANG
  DUAN HUANG